Все, що потрібно знати про sp. z o. o.

Все, що необхідно знати про sp. z o. o.

Будь-який іноземний громадянин може зареєструвати та вести господарську діяльність на території республіки Польща, але тільки деякі групи іноземних громадян можуть відкрити і вести у Польщі будь-яку з дозволених польським законодавством форм господарської діяльності. Більш докладно про це Ви можете дізнатися у статті Хто і в якій формі може вести бізнес в Польщі.

Загальнодоступними для всіх іноземців є такі форми господарської діяльності:

 1. товариство з обмеженою відповідальністю (Sp. z o.o.);
 2. акціонерне товариство;
 3. командитне товариство;
 4. командитно-акціонерне товариство.

Товариство з обмеженою відповідальністю є найпопулярнішою формою ведення бізнесу у Польщі серед іноземців.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Spółka z o. o.)

Товариство з обмеженою відповідальністю (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, далі ТОВ або Spółka z o. o.) може бути створено одним або декількома учасниками. Його засновниками можуть бути фізичні або юридичні особи, незалежно від громадянства та місця проживання. Виняток – єдиним учасником ТОВ не може бути інше товариство з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником.

Товариство з обмеженою відповідальністю має статус юридичної особи.

Для створення ТОВ потрібен статутний капітал не менше 5 тисяч злотих. Номінальна вартість частки не може бути нижче, ніж 50 золотих. Капітал може бути внесений у вигляді грошових або матеріальних активів.

Реєстрація sp. z o. o.

ТОВ (Spółka z o. o.) реєструється у Національному судовому реєстрі традиційним або електронним способом.

Договір товариства з обмеженою відповідальністю (Статут) повинен містити:

 1. назву та юридичну адресу товариства;
 2. визначення предмета діяльності товариства на основі Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
 3. тривалість діяльності товариства у разі, якщо воно було засноване на певний термін (стандартно – на невизначений термін);
 4. суму статутного капіталу;
 5. постанову про пайову частку співзасновників;
 6. кількість і номінальну вартість часток, що належать кожному співзасновнику.

Додаткові умови у договорі можуть стосуватися таких питань, як збільшення статутного капіталу, продаж акцій, спосіб подання (репрезентації) товариства.

Для створення товариства необхідно також сплатити внески на покриття статутного капіталу і призначити правління та, якщо це необхідно, наглядової ради або ревізійної комісії. Органи товариства можна вказати в нотаріальному акті або в окремій постанові, вже після підписання установчого договору.

Будь-яке новостворюване ТОВ має бути зареєстроване в державному реєстрі суб’єктів, що ведуть господарську діяльність. Існує два способи реєстрації sp. z o.o.: традиційний і електронний.

Реєстрація spółki z o. o. традиційним способом

Договір ТОВ повинен бути складений у вигляді нотаріального акту. У разі традиційного створення ТОВ до статутного капіталу можна вносити як грошові внески, так і майно. Мінімальний розмір статутного капіталу становить 5 тисяч злотих.

Протягом 6 місяців з дня підписання нотаріального акту договір ТОВ повинен бути поданий на реєстрацію до Державного судового реєстру (KRS).

Витрати на реєстрацію статуту товариства включають:

 1. послуги нотаріуса + вартість нотаріального акту + цивільно-правовий податок PCC;
 2. оплата за внесення до Державного судового реєстру (KRS);
 3. оплата за оголошення про записи в Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Вартість реєстрації договору залежить від суми статутного капіталу товариства

З моменту укладення договору товариства з обмеженою відповідальністю воно набуває статусу товариства в організації, а в момент його реєстрації у Державному Судовому Реєстрі (KRS) товариство стає юридичною особою.

Крім того, при реєстрації ТОВ необхідно надати до податкової інспекції додаткові дані на бланку NIP-8. Товариству буде надано індивідуальний податковий номер NIP та статистичний номер REGON.

Реєстрація spółki z o. o. через Інтернет

Договір про заснування spółki z ograniczoną odpowiedzialnością укладається протягом одного дня з моменту введення в інформаційну систему всіх даних, необхідних для його укладення та після підписання електронним підписом. Використовується стандартний варіант установчого договору. Для підписання договору потрібно мати кваліфікований сертифікат (certyfikat kwalifikowany) або підпис ePUAP, отримання яких вимагає надання великої кількості даних, зокрема, потрібно мати номера PESEL (індивідуальний податковий номер).

Як отримати підпис ePUAP можна дізнатися на нашому сайті у статті: Як створити профіль ePUAP і для чого він потрібен.

При реєстрації фірми через Інтернет засновники ТОВ можуть вносити тільки грошові внески на покриття статутного капіталу. Статутний капітал (тобто суму не менше 5 тисяч злотих) необхідно внести не пізніше, ніж протягом 7 днів з дня реєстрації товариства в реєстрі.

Відповідальність

Вищим органом ТОВ (Sp. z o.o.) є загальні збори учасників. ТОВ призначає правління (яке складається щонайменше з одного члена) на умовах, зазначених у договорі товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю несе відповідальність за зобов’язаннями всім своїм майном. Учасники відповідають за зобов’язаннями товариства (якщо вони не є членами його правління) тільки в розмірі своїх часток у статутному капіталі. Члени правління несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства, в тому числі особистим майном.

У ТОВ може бути створена також наглядова рада або ревізійна комісія, або обидва ці органи. У товариствах, в яких статутний капітал перевищує суму в 500 000 злотих, а кількість учасників більше двадцяти п’яти, створення спостережної ради/ревізійної комісії є обов’язковим.

Розподіл прибутку

Співзасновники мають право на частину прибутку, отриманого за результатами року та призначеного для поділу рішенням зборів учасників (дивіденди). Правила їх виплати регулює договір товариства, а також ст. 191 Господарського Кодексу. Прибуток ділиться пропорційно часткам (якщо договір не передбачає іншого). До суми дивідендів може бути додано нерозподілений прибуток минулих років (не більше ніж п’яти останніх), а також сума створених з прибутку запасного та резервного капіталів, які можуть бути призначені для поділу.

Дивіденди обкладаються прибутковим податком у розмірі 19%, який повинні платити як фізичні, так і юридичні особи, які отримують прибуток від діяльності товариства.

Оподаткування

Товариство є платником податку на прибуток (CIT) – 19% (або 15% у разі початківців або малих підприємств – продажі брутто за попередній рік до 1,2 млн євро). Податок сплачується самим ТОВ залежно від розміру отриманих доходів у податковому році. Крім того, при отриманні дивідендів та інших доходів від прибутку підприємства співзасновники повинні сплатити податок у розмірі 19% від цієї суми.

ТОВ може бути зареєстроване платником ПДВ.

Засновники ТОВ не зобов’язані бути застраховані у відділі соціального страхування, це стосується і членів ради директорів, якщо вони виконують свої функції не на підставі трудових або цивільно-правових договорів.

Виняток! Якщо ТОВ має єдиного засновника, який є єдиним членом правління, то він повинен бути зареєстрований як платник страхових внесків на соціальне забезпечення протягом 7 днів після реєстрації ТОВ. Розмір таких внесків – близько 1200 злотих на місяць.

Правова підстава:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037);
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).
Також читайте
2 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
Loading...
error: Content is protected !!