Діяльність української фірми в Польщі

Діяльність української фірми в Польщі

Діяльність української фірми у Польщі може вестися різними способами. Вибір найбільш прийнятної форми залежить від багатьох факторів: виду діяльності, поставлених цілей і т. д.. У зв’язку з цим пропоную розглянути кожен з варіантів та обрати кращий.

Законодавча база

Принципи ведення економічної діяльності на території Польщі визначає закон про свободу господарської діяльності від 2 липня 2004 року. (із змінами Dz. U. 2015 r., poz. 584). Він стосується як польських громадян і польських юридичних осіб, так і “іноземних осіб”. Визначення “іноземної особи” міститься в ст. 5, п. 2 цього закону.

Хто є «іноземною особою»:

 1. фізична особа, яка не має польського громадянства;
 2. юридична особа, заснована за кордоном;
 3. організаційний підрозділ, який не є юридичною особою і заснований за кордоном.

Таким чином, якщо в законі мова йде про іноземну особу, то це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.

У відповідності зі ст. 13 п. 1 цього закону “іноземні особи з держав-членів Європейського Союзу, держав-членів Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (EFTA) – сторін договору про Європейський Економічний Простір, а також іноземні особи з держав, які не є сторонами угоди про Європейський Економічний Простір, які можуть користуватися свободою підприємництва, на підставі договорів, укладених з Європейським Союзом та його державами-членами, можуть приймати і здійснювати підприємницьку діяльність на таких же підставах, як і польські громадяни”.

Стаття закону, наведена вище, стосується в першу чергу закордонних осіб з країн Європейського Союзу. Однак це не означає, що законодавство Польщі виключає ведення підприємницької діяльності особами з країн, що не входять в ЄС, таких, наприклад, як Україна. Для таких суб’єктів існує ст. 13 п. 1 закону про свободу господарської діяльності, яка говорить, що “іноземні особи, що не належать до зазначених у пункті 1–2а, мають право на ведення підприємницької діяльності тільки у вигляді: командитного товариства, командитно-акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства, а також мають право вступати в такі компанії, мати або здобувати їх частки або акції, якщо міжнародними договорами не передбачено інше”.

Вести господарську діяльність у Польщі можна у формі:

 1. акціонерного товариства;
 2. товариства з обмеженою відповідальністю;
 3. командитного товариства;
 4. командитно-акціонерного товариства.

Ми говоримо тут про функціонування господарського суб’єкта, який є окремим від материнського суб’єкта. Інша справа — створення на території Польщі філії іноземного підприємства, яке є лише підрозділом, а не самостійною юридичною особою.

Відкриття дочірньої фірми в Польщі

З усіх наведених вище форм ведення господарської діяльності, які можуть вести іноземні резиденти в Польщі, найбільш привабливою і найчастіше використовуваної є товариство з обмеженою відповідальністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, скорочено sp. z o.o.) — це одна з юридичних форм ведення бізнесу в Польщі. Як видно з назви, вона характеризується обмеженою відповідальністю акціонерів за зобов’язаннями компанії. ТОВ є окремим від її засновників суб’єктом, має свою власну правосуб’єктність. Створювати товариства з обмеженою відповідальністю можуть як фізичні особи, так і інші юридичні особи.

Обов’язковою умовою створення такого товариства є наявність статутного капіталу в розмірі мінімум 5.000 злотих, при цьому номінальна вартість частки не може бути нижчою, ніж 50 золотих. Статутний капітал не обов’язково має бути внесений у грошовій формі, це може бути, наприклад, автомобіль або інше підприємство.

Однією з основних переваг ТОВ є обмежена відповідальність акціонерів за борги компанії — учасники відповідають лише в розмірі їх часток у статутному капіталі. Акціонер у разі великих боргів компанії буде нести відповідальність тільки в тому розмірі, що він інвестував у фірму. Кредитори не мають права чіпати особисті активи співзасновника для ліквідації боргу.

З цієї причини ТОВ є дуже зручною формою ведення бізнесу в Польщі. Якщо інвестиція, для яких була створена компанія, успішна, засновники будуть ділити свій прибуток. Якщо інвестиція не вдасться і компанія збанкрутує, партнери не будуть нести відповідальність за борги компанії — вони втратять лише те, що вони інвестували в неї. Акціонери можуть нести відповідальність тільки в певних випадках, наприклад, у разі несвоєчасного оголошення банкрутства.

Відкриття фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю є трудомістким процесом і складається з декількох етапів.

Етапи створення ТОВ:

 1. письмове укладення засновницького договору товариства;
 2. внесення акціонерами необхідних внесків для покриття статутного капіталу ТОВ (мінімум 5.000 злотих);
 3. створення керівного органу товариства з обмеженою відповідальністю;
 4. реєстрація ТОВ у реєстрі підприємств (KRS);
 5. відкриття банківського рахунку фірми;
 6. отримання номера REGON;
 7. отримання номера NIP;
 8. реєстрація в ZUS;
 9. реєстрація в якості платника податків VAT/VAT-EU.

Більш детальну інформацію про реєстрацію ТОВ у Польщі Ви можете отримати ТУТ>>

Відкриття філії в Польщі

Іноземна фірма може здійснювати господарську діяльність на території Польщі, використовуючи дочірнє товариство з обмеженою відповідальністю. Іншою можливістю є відкриття іноземною компанією філії в Польщі.

Згідно із законом про свободу господарської діяльності, філія — це окрема і самостійна частина підприємства, яка функціонує за межами основного місця здійснення діяльності. Філія працює під тим же ім’ям, що і головний підрозділ, але здійснює підприємницьку діяльність в іншому місці. Як організаційний підрозділ у структурі основного підприємства, вона не є юридичною особою, однак самостійно веде фінансову та податкову звітність.

Положення закону про свободу господарської діяльності передбачають два варіанта реєстрації філії іноземного підприємства в Польщі:

 1. Спрощений порядок – фірми з країн, що входять в ЄС або Європейську Економічну Зону (EFTA), можуть відкривати свої філії у Польщі на таких же умовах, як і польські громадяни (ст. 85 п. 2 закону про свободу господарської діяльності).
 2. Звичайний порядок – компанії, які походять з країн, що не є членами ЄС або EFTA, можуть відкрити у Польщі свою філію тільки у випадку, якщо у країні походження застосовується принцип взаємності. Такими країнами є держави, які уклали з Польщею договір про сприяння та взаємний захист інвестицій (наприклад, Україна, Білорусь, Канада, Ізраїль, Казахстан, Китай).

При реєстрації філії іноземної фірми в Польщі ви повинні перевірити, якою є сфера діяльності материнського підприємства — сфера діяльності філії не може виходити за її рамки. Тому при реєстрації подаються установчі документи іноземного підприємства, перекладені присяжним перекладачем на польську мову, щоб KRS міг перевірити якою є сфера діяльності іноземної юридичної особи.

Виникло питання?

Хочете дізнатися більше або отримати консультацію?

Іноземна компанія, яка відкрила філію, зобов’язана:

 1. використовувати для позначення своєї філії оригінальну назву материнської компанії разом з перекладеною на польську мову назвою організаційно-правової форми, а також додаванням слів “відділення в Польщі”;
 2. вести для філії окремий бухгалтерський облік польською мовою відповідно до законодавства про бухгалтерський облік;
 3. повідомляти міністру економіки про будь-які зміни фактичного та юридичного стану материнського підприємства: відкриття, ліквідації або втрати права ведення підприємницької діяльності протягом 14 днів з дня настання цієї обставини.

Більш детальну інформацію про реєстрацію філії у Польщі Ви можете отримати ТУТ>>

Особливості оподаткування

Філія іноземного підприємства в Польщі обкладається податком на прибуток тільки від тих доходів, які він отримав на території Республіки Польща, в розумінні ст.4 закону про податок на прибуток.

Докладні правила розрахунку податків визначаються в першу чергу конвенцією про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків на доходи і капітал, укладеного між Польщею і Україною 12 січня 1993 р., яка має перевагу над національним законодавством.

Важко визначити на даному етапі спосіб нарахування та обліку податків, так як в значній мірі це залежить від наступних факторів:

 1. яка модель бізнесу буде реалізована — створення (придбання) фірми в Польщі або створення філії;
 2. у якому вигляді буде виплачуватися прибуток (наприклад, у вигляді дивідендів);
 3. чи буде іноземна фірма здійснювати діяльність, яка оподатковується податком на товари і послуги на території Польщі;
 4. чи будуть в польській компанії працювати: українці, які є податковими резидентами України; українці, які є податковими резидентами Польщі (це можливо при дотриманні критеріїв, що дозволяють визнати статус податкового резидента); або поляки, які є податковими резидентами Польщі.
Також читайте
Напишіть нам!

eyJpZCI6IjE3IiwibGFiZWwiOiJGb3JtVUEiLCJhY3RpdmUiOiIxIiwib3JpZ2luYWxfaWQiOiI0IiwidW5pcXVlX2lkIjoidmJuMjNhIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiI2ZmNzU3NSIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiI2ZmODA3YyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiXHUwNDE0XHUwNDRmXHUwNDNhXHUwNDQzXHUwNDU0XHUwNDNjXHUwNDNlIFx1MDQzN1x1MDQzMCBcdTA0MzdcdTA0MzJcdTA0MzVcdTA0NDBcdTA0M2RcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0M2RcdTA0NGYgXHUwNDM0XHUwNDNlIFx1MDQzZFx1MDQzMFx1MDQ0MSEiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiI2UwZTBlMCIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6Imh0dHBzOlwvXC93d3cuYW1hZGVqLmNvbS51YSIsImVtYWlsX2Zvcm1fZGF0YV9hc190YmwiOiIxIiwidGVzdF9lbWFpbCI6ImFudG9uLmtoLnVhQGdtYWlsLmNvbSIsInNhdmVfY29udGFjdHMiOiIxIiwiZXhwX2RlbGltIjoiOyIsImZiX2NvbnZlcnRfYmFzZSI6IiIsImZpZWxkX3dyYXBwZXIiOiI8ZGl2IFtmaWVsZF9zaGVsbF9jbGFzc2VzXSBbZmllbGRfc2hlbGxfc3R5bGVzXT5bZmllbGRdPFwvZGl2PiJ9LCJmaWVsZHMiOlt7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiZmlyc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA0MTJcdTA0MzBcdTA0NDhcdTA0MzUgXHUwNDU2XHUwNDNjJ1x1MDQ0ZiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCIsInZhbHVlIjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJzdWJqZWN0IiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ilx1MDQyMlx1MDQzNVx1MDQzY1x1MDQzMCIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJtZXNzYWdlIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ilx1MDQxZlx1MDQzZVx1MDQzMlx1MDQ1Nlx1MDQzNFx1MDQzZVx1MDQzY1x1MDQzYlx1MDQzNVx1MDQzZFx1MDQzZFx1MDQ0ZiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHRhcmVhIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoic2VuZCIsImxhYmVsIjoiXHUwNDFkXHUwNDMwXHUwNDM0XHUwNDU2XHUwNDQxXHUwNDNiXHUwNDMwXHUwNDQyXHUwNDM4IiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJzaW1wbGUtd2hpdGUucG5nIiwidmlld3MiOiIxODA1OTciLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiIxMTg0NDMiLCJhY3Rpb25zIjoiNzA5Iiwic29ydF9vcmRlciI6IjQiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxNi0wNS0wMyAxNTowMTowMyIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHBzOlwvXC93d3cuYW1hZGVqLmNvbS51YVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvY29udGFjdC1mb3JtLWJ5LXN1cHN5c3RpY1wvYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9zaW1wbGUtd2hpdGUucG5nIiwidmlld19pZCI6IjE3XzE4NTk1MSIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8xN18xODU5NTEiLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiJmNGRhMDY2MTlmMjU2NDAyMzg1YTUzZjI0YzY5MGYwZSJ9
2 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
Loading...
error: Content is protected !!