Пенсійна система в Польщі

Пенсійна система в Польщі

Управління соціального страхування (ZUS) є основним виконавцем законодавства про соціальне страхування, встановлює права і виплачує допомогу за рахунок коштів страхування. ZUS веде особові рахунки всіх осіб, охоплених соціальним страхуванням. Рахунки відкриваються на підставі заяви роботодавця про реєстрацію.

Пенсії за віком

Право отримувати пенсію за віком має той, хто робив щомісячні відрахування в ZUS (składka emerytalna) і досяг пенсійного віку. З 1 жовтня 2017р. пенсійний вік у Польщі був знижений і на сьогоднішній день становить 60 років – для жінок і 65 років – для чоловіків.

Починаючи з 1 січня 1999 р. у Польщі набула чинності реформа пенсійної системи і зараз паралельно діють дві пенсійні системи:

 1. стара пенсійна система (розподільча) – поширюється на осіб, народжених до 1 січня 1949 р.,
 2. нова пенсійна система (розподільчо – накопичувальна) – поширюється на осіб, народжених після 31 грудня 1948 р.

Особи, народжені після 31 грудня 1948 р., але до 1 січня 1969 р., могли або залишитися на старій пенсійній системі, або перейти в нову.

Пенсійний внесок щомісяця відраховується із заробітку кожного працівника (в тому числі і іноземця), працевлаштованого на підставі трудового договору (umowa o pracę) або договору-доручення (umowa zlecenie), а також кожної фізичної особи, що веде індивідуальну підприємницьку діяльність. Ті, хто працює на підставі договору підряду (umowa o dzieło), не сплачують пенсійний внесок, отже, не можуть зарахувати цей період роботи в трудовий стаж.

Внески на пенсійне страхування (19,52% від заробітної плати) фінансуються працівником і роботодавцем у рівних частинах по 9,76%. Перераховані кошти на пенсійне страхування поділяються наступним чином:

 1. 12,22% йде в державну систему соціального страхування (цей рівень називається розподільчим),
 2. 7,3% коштів йдуть або ж повністю на субрахунок в ZUS, або ж 4,38% йде на субрахунок в ZUS, а 2,92% до обраного застрахованим відкритого пенсійного фонду (OFE).

OFE (відкритий пенсійний фонд) є приватною фінансовою установою, основним завданням якої є збір і примноження коштів своїх членів з метою забезпечення пенсійних виплат по досягненні пенсійного віку платником внесків. Відкритий пенсійний фонд здійснює інвестування коштів своїх членів у різні фінансові інституції для отримання максимально можливого прибутку.

До 31 серпня кожного року ZUS надсилає застрахованому інформацію про баланс на пенсійному рахунку в ZUS та про очікуваний розмір пенсії. Застрахованому, якому до досягнення пенсійного віку залишається не більше 5 років, додатково передається інформація про розмір гіпотетичної пенсії, яку він би міг отримати, якби пішов на пенсію через 1 рік, 2, 3, 4 чи 5 років.

Розрахунок розміру пенсії по старій пенсійній системі є досить складний, залежить від безлічі факторів і не актуальний для іноземних громадян, які мають право на польську пенсію, тому розглянемо, як визначається розмір пенсії за новою пенсійною системою.

Визначення розміру пенсії за віком для осіб, народжених після 1 січня 1949 року

Для розрахунку пенсії беруться до уваги:

 1. внески на пенсійне страхування, акумульовані на особистому рахунку в ZUS, з урахуванням їх індексації;
 2. кошти, що зберігаються на субрахунку, з урахуванням їх індексації;
 3. початковий капітал.

Склавши всі ці суми, отримаємо основу для розрахунку пенсії.

Початковий капітал – це складова частина розрахунку пенсії, що відображає хід кар’єри за період до 1999 року для людей, що народилися після 31 грудня 1948 р..

Розмір пенсії визначається як сума всіх сплачених пенсійних внесків (з урахуванням індексації) розділена на передбачувану кількість місяців, протягом яких ви будете отримувати пенсію. Передбачувана кількість місяців пенсійних виплат визначається на основі середньої тривалості життя, яку щорічно до 30 березня поточного року публікує Статистичне управління в Monitorze Polskim.

Якщо розрахований розмір пенсії буде менше, ніж мінімальна пенсія по країні, то така пенсія може бути підвищена до розміру мінімальної при наявності трудового стажу не нижче мінімального. На сьогоднішній день мінімальний пенсійний стаж становить 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Розмір мінімальної пенсії за віком щорічно індексується і на 1 березня 2018 року склав 1029,80 злотих. При відсутності мінімального трудового стажу, пенсія також буде призначена, однак вона не може бути піднята до мінімальної.

Пенсії для громадян, що мають періоди страхування за кордоном та іноземних громадян, що мають періоди страхування в Польщі

З 1 травня 2004 року, з моменту вступу Польщі в Європейський Союз, нормою національного законодавства Польщі стали правові акти Євросоюзу в області соціального забезпечення.

Що стосується держав, які не є членами Європейського Союзу, зобов’язуючу силу мають двосторонні договори про соціальне забезпечення. З країн колишнього СРСР такі договори з Республікою Польща мають тільки Україна і Молдова (прибалтійські країни регулюють відносини з Польщею на підставі правових актів Євросоюзу). Але навіть громадяни тих країн, у яких стосунки з Польщею у сфері соціального забезпечення не урегульовані, можуть мати підстави для отримання пенсійних виплат у Польщі. Звичайно, кожен випадок індивідуальний, але якщо людина має періоди страхування в Польщі, тобто періоди, за які в польську систему пенсійного страхування були відраховані внески, то вона може звернутися до ZUS із заявою про надання пенсійних виплат пропорційно страховому періоду.

Умова про соціальне забезпечення між Польщею та Україною

З 1 січня 2014 року набула чинності Умова про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, підписаний 18 травня 2012 року в Києві (Dz.U. z dnia 25 listopada 2013 r., poz. 1373). Ця умова регулює отримання пенсій і грошової допомоги для громадян, які мають періоди страхування за кордоном.

Людям, які мають недостатній страховий стаж для набуття права на пенсію у Польщі чи в Україні, умова гарантує підсумовування періодів страхування в обох країнах. Страховий стаж, набутий за законодавством кожної з договірних країн, враховується, у разі необхідності, іншою договірною стороною для отримання права на пенсію.

Розмір пенсіїї буде визначатися пропорційно періодам страхування, кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за страховий (трудовий) стаж, набутий на своїй території.

В Умові також передбачено перенесення пенсії особі, яка проживає в іншій державі – стороні угоди. Це означає, що польська пенсія може бути передана людині за місцем проживання в Україні, а українська пенсія може передаватися людині, яка проживає у Польщі.

Особа, яка має право на польську пенсію, може отримувати її або в Польщі шляхом перерахування на особисту банківську картку чи банківську картку уповноваженої особи, або на банківську картку в українському банку, або ж ZUS може перенести пенсію на Україну.

Якщо особа, якій встановлено право на пенсію за віком в ZUS, має також достатній трудовий стаж для отримання пенсії в Україні (без підсумовування страхових періодів), то отримання української пенсії не викликає зниження або припинення права на пенсію від ZUS.

Заявки на отримання пенсії в Польщі на основі польсько-української Умови про соціальне забезпечення розглядає Відділення соціального страхування в Жешуві – Відділ Реалізації Міжнародних Договорів, Ал. Пілсудського 12, 35-075 Жешув.

Заяву можна подати в будь-якому іншому підрозділі ZUS, зручному для клієнта (заяву для розгляду буде передано у Відділ Реалізації Міжнародних Договорів р. Жешув).

Якщо заінтересована особа проживає в Україні, то заяву необхідно подавати до Пенсійного фонду України, вул. Бастіонна 9, 01601, Київ або до територіального відділення Пенсійного фонду України.

Право на іншу допомогу та пенсії

Договір про соціальне забезпечення між Польщею та Україною стосується не тільки пенсійних виплат за віком, але і дає право на отримання інших соціальних допомог:

 1. пенсій по непрацездатності,
 2. пенсій у зв’язку із втратою годувальника,
 3. допомоги при нещасних випадках на робочому місці і професійних захворюваннях,
 4. допомоги на поховання.

Отримати вищеперелічені пенсії та допомоги в разі необхідності можуть тільки ті громадяни України, які працювали у Польщі на законних підставах і відраховували зі своєї заробітної плати внески на соціальне страхування.

Люди, які отримують такі пенсії та допомоги, зобов’язані інформувати відділ соціального страхування про зарплату, доходи від бізнесу чи інші отримані доходи. Сума цих доходів може вплинути на розмір належної пенсії або допомоги. Якщо сума доходів (польських та іноземних) перевищує:

 1. 70%, але не більше 130% від середньомісячної зарплати, що діє в Польщі – пенсія чи допомога зменшується,
 2. Більше 130% від середньомісячної заробітної плати, діючої в Польщі – право на пенсію припиняється.

Вищевказані правила не поширюються на пенсіонерів, які досягли загального пенсійного віку. Такі пенсіонери мають право поєднувати отримання пенсії та доходів від трудової діяльності без будь-яких обмежень.

Правові підстави:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118)
 2. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1373

Виникло питання?

Хочете дізнатися більше або отримати консультацію?

Також читайте
Напишіть нам!

eyJpZCI6IjE3IiwibGFiZWwiOiJGb3JtVUEiLCJhY3RpdmUiOiIxIiwib3JpZ2luYWxfaWQiOiI0IiwidW5pcXVlX2lkIjoidmJuMjNhIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiI2ZmNzU3NSIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiI2ZmODA3YyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiXHUwNDE0XHUwNDRmXHUwNDNhXHUwNDQzXHUwNDU0XHUwNDNjXHUwNDNlIFx1MDQzN1x1MDQzMCBcdTA0MzdcdTA0MzJcdTA0MzVcdTA0NDBcdTA0M2RcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0M2RcdTA0NGYgXHUwNDM0XHUwNDNlIFx1MDQzZFx1MDQzMFx1MDQ0MSEiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiI2UwZTBlMCIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6Imh0dHBzOlwvXC93d3cuYW1hZGVqLmNvbS51YSIsImVtYWlsX2Zvcm1fZGF0YV9hc190YmwiOiIxIiwidGVzdF9lbWFpbCI6ImFudG9uLmtoLnVhQGdtYWlsLmNvbSIsInNhdmVfY29udGFjdHMiOiIxIiwiZXhwX2RlbGltIjoiOyIsImZiX2NvbnZlcnRfYmFzZSI6IiIsImZpZWxkX3dyYXBwZXIiOiI8ZGl2IFtmaWVsZF9zaGVsbF9jbGFzc2VzXSBbZmllbGRfc2hlbGxfc3R5bGVzXT5bZmllbGRdPFwvZGl2PiJ9LCJmaWVsZHMiOlt7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiZmlyc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA0MTJcdTA0MzBcdTA0NDhcdTA0MzUgXHUwNDU2XHUwNDNjJ1x1MDQ0ZiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCIsInZhbHVlIjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJzdWJqZWN0IiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ilx1MDQyMlx1MDQzNVx1MDQzY1x1MDQzMCIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJtZXNzYWdlIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ilx1MDQxZlx1MDQzZVx1MDQzMlx1MDQ1Nlx1MDQzNFx1MDQzZVx1MDQzY1x1MDQzYlx1MDQzNVx1MDQzZFx1MDQzZFx1MDQ0ZiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHRhcmVhIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoic2VuZCIsImxhYmVsIjoiXHUwNDFkXHUwNDMwXHUwNDM0XHUwNDU2XHUwNDQxXHUwNDNiXHUwNDMwXHUwNDQyXHUwNDM4IiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJzaW1wbGUtd2hpdGUucG5nIiwidmlld3MiOiIxODA2MDMiLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiIxMTg0NDYiLCJhY3Rpb25zIjoiNzA5Iiwic29ydF9vcmRlciI6IjQiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxNi0wNS0wMyAxNTowMTowMyIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHBzOlwvXC93d3cuYW1hZGVqLmNvbS51YVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvY29udGFjdC1mb3JtLWJ5LXN1cHN5c3RpY1wvYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9zaW1wbGUtd2hpdGUucG5nIiwidmlld19pZCI6IjE3XzMzNDUwNCIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8xN18zMzQ1MDQiLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiJmNGRhMDY2MTlmMjU2NDAyMzg1YTUzZjI0YzY5MGYwZSJ9
2 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
Loading...
error: Content is protected !!